måndag 11 juli 2011

Vote for Pedro?

Allt hade varit mycket enklare om jag hade fått heta Pär med e istället. Okej för att Per blir Pedro på spanska. Men hur i hela världen kan Pär bli "normal"?!

Ytterligare en incident med samma tjänsteleverantör: Jag söker en färdbeskrivning på google maps, från vår adress till La Molina i spanska pyreneerna, och får en fin karta med utmålad rutt. När jag börjar läsa anvisningarna finns där en brasklapp: "Rutten innehåller vägar med genomfartsförbud eller enskilda vägar." Varför får jag en färdrutt som består av vägar som man inte får använda?

Ä
r det mig det är fel på? Måste man vara en Pedro?

"Don Pär Isacson" heter jag i alla fall i 
hyreskontraktet som vi skrev med fastighetsägaren och Cilla heter "Doña Cecilia". Det är inte vilken Pepe eller pepino som helst det.

1 kommentar: